Partnering

Åben og ærlig kommunikation ved partnering

 

Nøglen ved partnering er, at de samarbejdende partere tager ejerskab af opgaven. Dette etableres ved gennemførelse af workshops og partneringseminar, herunder ved opstilling af fælles værdier for samarbejdet. Endvidere kan for eksempel etableres en form for solidarisk ansvar for opgavens gennemførelse.

Gennem de fælles målsætninger er det muligt for partnerne at oparbejde en gensidig respekt og tillid og derigennem etablere rammerne for en åben og ærlig kommunikation gennem hele projektet.

Få mere information

 

Hos Lilholm & Partnere har vi stor erfaring og mange års ekspertise inden for partnering. Overvejer De partneringsamarbejder, kan vi, med baggrund i erfaringer fra adskillige partneringssager, forestå planlægning, opstart og gennemførelse af det samlede projekt.

De er mere end velkommen til at kontakte os på telefon 39 90 01 03, hvis De ønsker et uforpligtende møde eller ønsker at vide mere om partnering.