Byggejura

Med indførelse af Det nye Udbudsdirektiv, Tilbudslov og nye samarbejdsformer er kravet til håndtering af love, bekendtgørelser, udvælgelses- og tildelingskriterier og kontraktforhold skærpet betydeligt.

Vi leverer ikke juridisk rådgivning; men via gennemførelse af et stort antal sager underlagt ovenstående regler har vi tilegnet os en solid ekspertise og erfaring i disse forhold. Endvidere foretager vi en løbende opfølgning på relevante kendelser fra Klagenævnet for Udbud.

Vi har samarbejde med anerkendte bygge- og udbudsjurister som kan tilknyttes den aktuelle sag.

Hos Lilholm & Partnere udfører vi uvildig bygherrerådgivning til både private og offentlige bygherrer.

Vi har adresse i Kongens Lyngby, men vores kunder er spredt ud over hele Sjælland, især i København.