Byggeledelse og styring

Under byggeriets opførelse forestås projektopfølgning og fagtilsyn af de projekterende teknikere, mens byggeledelsen/byggestyringen med fordel kan varetages af bygherrerådgiveren. Herved sikres bygherren en uvildig repræsentation på pladsen under byggeriets opførelse.

Vores byggeledere/byggestyrere sikrer gennem en professionel ledelse af byggeprocessen, at det aftalte mål nås samt, at bygherren til stadighed er opdateret på byggesagens stade.

Ledelse af byggeprocessen omfatter: Tidsstyring, økonomistyring, kvalitets-styring, sikkerhedskoordinering, mødeledelse, rapportering og bygge-regnskab.

​Med erfaring i byggeledelse og byggestyring kan Lilholm og Partnere tilbyde dig den bedste arbejdsudførelse. Kontakt os i dag for et godt tilbud på telefon 21 77 27 07 eller skriv til vores mail info@lilholmogpartnere.dk