Byggerådgivning

Byggerådgivning

 

For bygherrer forestår vi den samlede bygherrerådgivning fra opstået behov og idé til byggeriet er klart til indflytning.

Vi tager den indledende dialog med bygherren og brugerne for at få afdækket de aktuelle behov. Herefter udarbejdes et egentligt byggeprogram med kravspecifikationer til funktion, indhold, kvalitet, form, teknik, tid og økonomi.

Samtidig opstiller vi et økonomisk og teknisk beslutningsgrundlag for det samlede byggeri.

Vi udarbejder et skræddersyet program

 

​Vi udarbejder byggeprogram i dialog med bygherren og brugerne ved dialogmøder og workshops og vil bestå af en funktionel del og en teknisk del. Med udgangspunkt i jeres byggeprogram udarbejder arkitekter et forslag til det fremtidige byggeri.

Vi sørger for alt det praktiske gennem hele byggeprocessen, og sikrer herved at får tilvejebragt et byggeri der helt lever op til bygherrens krav og ønsker.​

​Samarbejdsform og udbudsform fastlægges

 

​Disse kan for eksempel være arkitektkonkurrence /projektkonkurrence, totalentreprise, hovedentreprise, fagentrepriser, partnering – samarbejde, EU-udbud efter Udbudsloven eller tilbudsindhentning efter den Tilbudslov eller underhåndsbud. Der er mange mulige scenarier, hvor du kan have behov for byggerådgivning.

Vi medvirker ved bedømmelse af de indkomne forslag og tilbud og udarbejder herefter indstilling til bygherren.

Under detailprojekteringen udfører vi projektgranskning, ligesom vi under byggeriets opførelse forestår bygherrekontrol for at sikre, at bygherren får leveret det aftalte byggeri i den aftalte kvalitet og til den aftalte pris.

​Som led i bygherrekontrol afholdes løbende statusmøder med såvel entreprenøren som bygherren for opfølgning på kvalitet, tid og økonomi, ligesom der udarbejdes statusreferater med eventuelle indstillinger til bygherre-beslutning.

Vi leverer ikke juridisk rådgivning; men via gennemførelse af et stort antal sager underlagt ovenstående regler har vi tilegnet os en solid ekspertise og erfaring i disse forhold. Endvidere foretager vi en løbende opfølgning på relevante kendelser fra Klagenævnet for Udbud.

Tilbud i byggejura. Kontakt os i dag for et godt tilbud. Du kan ringe til os på telefon 21 77 27 07 eller skrive os en mail på info@lilholmogpartnere.dk

Hos Lilholm & Partnere udfører vi uvildig privat og offentlig bygherrerådgivning til både private og offentlige bygherrer.

Vi har adresse i Kongens Lyngby, men vores kunder er spredt ud over hele Sjælland, især i København.