Byggeprogram

Hos Lilholm & Partnere ApS i Lyngby, kan vi holde alle trådene sammen og skræddersy et byggeprogram til dig. Vores byggeprogram bliver udarbejdet i dialog med bygherre og brugere ved dialogmøder og workshops.

Vi kan i det hele taget tilbyde offentlig bygherrerådgivning, lejerrådgivning og partnering, herunder ved projektkonkurrencer og udbud med forhandling i forbindelse med ethvert byggeprogram i København, på Sjælland eller i resten af landet.

Vores program består af en funktionel og en teknisk del

 

Et byggeprogram vil bestå af en funktionel del og en teknisk del, der beskriver alle de ønskede krav til byggeriets omfang og indhold. Der vil endvidere indgå funktionsdiagrammer med rummæssige sammenhænge, bygningslogistik og et rumprogram, der beskriver størrelse og bestykning af samtlige rum.

Vi sørger for det praktiske med vores byggeprogram

 

Med udgangspunkt i det færdige byggeprogram udarbejder arkitekterne forslag til det fremtidige byggeri. Herefter sørger vi for alt det praktiske gennem hele byggeprocessen, ligesom vi sikrer, at der bliver tilvejebragt et byggeri, der vil leve helt op til alle bygherrens krav og ønsker.

Når du bruger os som bygherrerådgiver, kan vi altid garantere en faglig og kompetent bygherrerådgivning og lejerrådgivning, der tager udgangspunkt i vores kunders ønsker og behov. Vores erfarne rådgivere sikrer med andre ord et fremtidssikret og værdiskabende byggeprogram og et efterfølgende byggeri, der vil leve op til alle krav.