Nyheder

Slots- og Kulturstyrelsen – Nyborg Slot

Lilholm & Partnere forestår genudbyd af rådgivningsydelserne i forbindelse med restaurering og tilbygning til Slottet, så det igen fremstår som det fæstningsværk det var med en lukket slotsgård og markante voldene rundt om slottet.

Solrød Kommune – Christians Have etape 4

Lilholm & Partnere forestår brugerdialog og udarbejdelse af byggeprogram i forbindelse med etablering af 4. etape på Plejecentre Christians Have.

Etapen omfatter 45 plejeboliger med 900 m2 serviceareal samt 1.000m2 nybyggeri til Hjemmeplejen og Sygeplejen.

Opgaven udbydes i totalentreprise.

Guldborgsund Kommune – Ny skole i Sundby

Lilholm & partnere forestår EU-udbud af færdiggørelse af Sundskolen.

Ishøj Kommune – Brohuset etape 3

Lilholm & Partnere forestår brugerdialog og udarbejdelse af byggeprogram i forbindelse med etablering af Borgerservice, Center for beskæftigelse og erhverv, Teknisk service og drift samt Hjælpemiddeldepot.

Aktiviteterne etableres ved ca. 1.000m2 ombygning og ca. 2.400m2 nybygning.
Opgaven udbydes i totalentreprise med partnering.

Gladsaxe Kommune – Ny Bakkely

Lilholm & Partnere forestår bygherrerådgivningen i forbindelse af etablering af børneinstitutionen Ny Bakkely

Guldborgsund Kommune – Ny skole i Sundby

Det internationale arkitekturmagasin Dezeen har udpeget skolen som et af de 12 projekter, der skal have særlig bevågenhed i 2022.

Lilholm & Partnere er stolte af som bygherrerådgivere at have medvirket til at frembringe dette spændende projekt. Tillykke til Guldborgsund Kommune og de involverede parter.

Se video om projektet: https://www.tv2east.dk/guldborgsund/internationalt-magasin-fremhaever-lokalt-skoleprojekt-det-er-toppen-af-kransekagen

Egedal Kommune – Ombygning af Langekær til institution

Lilholm & Partnere forestår miniudbud i forbindelse med ansættelse af totalrådgiver omfattende ingeniør-, arkitekt- og landskabsarkitektassistance for genombygning af flygtningeboliger til det oprindelige institutionsformål.​

Slots- og Kulturstyrelsen – Nationalmuseet 2030

Lilholm & Partnere forestår EU-udbud af forundersøgelsesfasen samt et konkurrenceforløbet i forbindelse med en transformation af Nationalmuseet, som forventes at omfatte nedrivning af ca. 10.000 m2 eksisterende areal, nyopførsel af erstatningsbyggeri på mellem 10 og 15.000 m2 samt renovering i varierende udstrækning af 7 – 10.000 m2 ud af et samlet bruttoetageareal for Prinsens Palæ på ca. 40.000 m2. Samtlige arbejder forventes gennemført inden for en samlet investeringsudgift på maksimalt DKK. 1,5-2,0 mia. kr. ekskl. moms.​

Lolland Kommune – Ny børneinstitution i Nakskov

Lilholm & Partnere forestår brugerdialog samt udarbejdelse af byggeprogram i forbindelse med etablering af ny børneinstitution i Nakskov med plads til 100 børnehavebørn, 20 vuggestuebørn og 15 dagplejebørn.​

Ishøj Kommune – Aftaledokumenter

Lilholm & Partnere medvirker ved opdatering og udarbejdelse af aftaledokumenter i forbindelse med udbud og gennemførelse af byggeopgaver.

Ishøj Kommune – Brohuset – Etape 2​

Ishøj Kommune har indgået kontrakt med Casa A/S, JJW Arkitekter og EKJ Rådgivende​Ingeniører om gennemførelse af Etape 2 som omfatter ombygning til rehabiliterings- og træningscenter samt nybygning af rehabiliteringsboliger med tilhørende ude arealer og tilgængelighedsrampe til offentligt stisystem.

Opgaven gennemføres i Teamentreprise med partnering og med incitamenter for overholdelse af den økonomiske ramme samt ingen arbejdsulykker. ​​

Vejby Vandforsyning A.m.b.a.​– Udskiftning af forbrugsvandmålere​

Lilholm & Partnere forestår udbudsrådgivningen i forbindelse udbud af udskiftning af forbrugsvandmålere for fjernaflæsning for ca. 3.600 andelshavere. Udskiftning gennemføres over en treårig periode.​​

Rødovre Kommune – Vestbad Friluftsanlæg.

Lilholm & Partnere forestår projektledelsen i forbindelse 1-års eftersyn, opfølgning på mangeludbedring samt udførelse af supplerende arbejder som katodisk beskyttelse mm.​

Guldborgsund Kommune – Ny skole i Sundby – Vinder er fundet​​

Teamet bestående af Bo-Hus A/S, Henning Larsen Arkitekter, Scala Arkitekter, Autens, ETN Arkitekter og Moe Rådgivende Ingeniører har vunden opgaven på opførelse af Ny Skole og Byens hus i Sundby. Byggeriet opføres som Svanemærket byggeri og med udvalgte delmål fra FN´s verdensmål for bæredygtig udvikling.​

Opgaven gennemføres i Totalentreprise med projektering og udførelse i partnering​og med incitamenter for overholdelse af den økonomiske ramme samt ingen arbejdsulykker.​

Ishøj Kommune – Udbud af Brohuset – Vinder er fundet​

Teamet bestående af Casa A/S, JJW Arkitekter og EKJ Rådgivende Ingeniører er udpeget som vinder af opgaven med ombygning og modernisering af Brohuset til sundhedscenter og kommunal anvendelse​for Forenings- og netværksområde, Public service, Hjemmepleje, Hjælpemiddelcentral mm.​

Opgaven gennemføres i Teamentreprise med partnering og vinderen har fået tildelt etape 1. De øvrige tre etaper indgår som optioner.​​